Frankfurter Allee 73 c · 10247 Berlin · Germany
Tel./Fax +49 (0)30 28533-130/-111

Travel Exchanges

Najlepszy sposób nawiązania bezpośredniego
kontaktu z Państwa klientami!

Dojazd do Donau-Einkaufszentrum

 Położenie Donau-Einkaufszentrum

Lage des Donau-Einkaufszentrums

Miejsce targów
 

Donau-Einkaufszentrum, Weichser Weg 5, D-93059 Regensburg

Dostawa materiałów  

Czwartek, w tygodniu targów: od godz. 8.00

 

Adres dostawy:

Donau-Einkaufszentrum
Reisebörse Regensburg
Informationsstand / ("Nazwa firmy wystawiającej")
Weichser Weg 5
D-93059 Regensburg